Konin, ul. Kosmonautów 10
Tel.63 245 42 12
Kom.502 618 995

Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 18:00
Środa 8:00 - 18:00
Czwartek 9:30 - 18:00
Piątek 13:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 14:00


Kazimierz Biskupi, ul. Węglewska 12
Tel. 63 248 87 56


Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek nieczynne
Środa 9:30 - 18:00
Czwartek 9:30 - 18:00
Piątek 8:00 - 13:00
Sobota 8:00 - 14:00


W celu uzyskania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
pacjent zobowiązany jest posiadać:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
Numer PESEL
Ważną legitymacją ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 1 stycznia 2013 roku weryfikacja uprawnień do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia
     w Narodowym Funduszu Zdrowia odbywa się w oparciu o system e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień
     świadczeniobiorców).

W tym celu pacjent zgłaszający się na wizytę winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podać swój PESEL. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym lub trudnościach natury technicznej pacjent może potwierdzić fakt ubezpieczenia okazując aktualny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego.

Oprócz tego pacjent (lub jego opiekun), jeżeli jest pewny posiadania w danym dniu ubezpieczenia zdrowotnego może złożyć oświadczenie na specjalnym druku. Na podstawie tego oświadczenia pacjentowi zostanie udzielone świadczenie zdrowotne.

Zasady zapisów na wizyty:

Pacjenci zapisywani są do wybranego przez siebie lekarza dentysty w kolejności zgłaszania się. Pacjent może ustalić termin wizyty osobiście lub telefonicznie lub przez osoby trzecie podając:

Imię, nazwisko pacjenta,
Numer PESEL,
Adres,
Numer telefonu kontaktowego.

Przyjęcie pacjenta na leczenie w NZOZ Ewadent wymaga założenia dokumentacji medycznej i statystycznej.
Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę stomatologiczną dokumentującą proces leczenia w NZOZ Ewadent.
Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest z pacjentem wywiad na temat jego zdrowia i zażywanych lekarstw. Wywiad uaktualniany jest przy kolejnych wizytach w NZOZ Ewadent. Pacjent potwierdza wywiad własnoręcznym podpisem.

Pierwszeństwo mają pacjenci zapisani na wizytę na dany dzień i godzinę.
Pacjentów z nagłym bólem staramy się przyjąć jak najszybciej w miarę wolnego
     czasu pomiędzy umówionymi pacjentami.

Bezpłatne badanie stomatologiczne co 6 miesięcy

Dotyczy pacjentów leczonych w NZOZ Ewadent co najmniej od 12 miesięcy,
po zakończeniu cyklu leczenia.

Udzielamy gwarancji 12 miesięcznej na wykonane usługi
pod warunkiem wizyt kontrolnych co 6 miesięcy.

Dokładniejszych informacji udzieli lekarz prowadzący leczenie.

Pliki do pobrania dla pacjentów
Informacja dotycząca protetyki
Wybielanie zębów - opis zabiegu i zgoda pacjenta
Zalecenia po ekstrakcji
Zalecenia dla pacjentów otrzymujących protezy ruchome
Zalecenia dla pacjentów otrzymujących protezy stałe
Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne
Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne
Zgoda na leczenie protetyczne