Cennik skrócony
(Pobierz)
Stomatologia zachowawcza (leczenie ubytków)
Stomatologia estetyczna (licówki kompozytowe, zmiana kształtu i koloru zębów)
Profilaktyka (lakowanie, lakierowanie, impregnacja)
Endodoncja (leczenie kanałowe przy użyciu nowoczesnego wyposażenia jak endometr,
     kątnice zwalniające, wypełnienia gutaperką na ciepło lub zimno, mikrosilnik endodontyczny)
Pedodoncja (stomatologia dziecięca)
Protetyka (uzupełnienia stałe i ruchome takie jak: korony, mosty, protezy całkowite
     i częściowe, bezklamrowe, estetyczne - nylonowe lub acetalowe)
Chirurgia stomatologiczna
Periodontologia (usuwanie kamienia, leczenie chorób dziąseł)
RTG zębów
Wybielanie zębów
Znieczulenia: smarowanie żelem znieczulającym, znieczulenia ciśnieniowe, śródwięzadłowe      (aplikacja znieczulenia między ząb a dziąsło), znieczulenia nasiękowe i przewodowe
Ortodoncja (wkrótce)